/ 2 نظر / 16 بازدید
آرتا

بابا ای ول ساغر جون تو دیگه کی هستی _ شلوارتم که منو کشته جیگـــــــــــــــــــــر ( ای شافدالی - ای پامادور - آی چیریک - آی قیافه - ای استیل - ای هیکل ) خوشت امد برو حال کن

آرش

گوگوری مگوری...