یاد آوری سختی ها گاهی لازمه

یکی بود، یکی نبود که نبود،وهمه بودن و یکی دیگه نبود و بود.دنیا رو نخواست وقتی  یکی یک دونه اش کنارش نبود.خواست وداع کنه با دنیا و با کوله باری از بی کسی به سرزمین آتش پناه ببره.فاطمه تو خوابش اومد و گفت صبور باش که دعات اجابت شده..

و او یکی یک دانه اش را به حرم تنهایی اش بخشید...و حالا خوشبخت ترین تنهای دنیاست .

/ 1 نظر / 16 بازدید
رضا

چه خوشبختی موندگاری... [گل]