باران

ببار ای نم نم باران            زمین خشک را تر کن

سرود زندگی سر کن         دلم تنگه دلم تنگه

بخواب ای دختر نازم           بر روی سینه ی بازم

که همچون سینه ی سازم       همش سنگه همش سنگه

نشسته برف بر مویم                 شکسته صفحه ی رویم

خدایا با چه کس گویم که سر تا پای این دنیا

همش ننگه همش ننگه

شعر از کارو

/ 0 نظر / 13 بازدید