یلدای تنهایی من

میرسد روزی که بی من روزها را سر کنید

 خوبدیگه پاییز زیبا ی منم  تموم شد و زمستون اومد  ! ای کاش همیشه پاییز بود ...

خوب همه فصل های خدا قشنگه ولی من فقط پاییز رو دوست دارم و اون اسمون خاکستریش که ته دل ادما رو نشون مده که اگه نقابشونو بر دارن  ریختن اون برگا که نشون میده مرگ عاشقا تدریجی چرا که اون درختم عاشقه !!! وقتی که قد فراز میکنه و تابستون رو واسه رهگذر های عاشق و پیاده و خسته خیابون میتونه تا حد ممکن خنک کنه و خیلی کارای دیگه که هیچکی حتی نمیخواد در بارش فکرم کنه  با اون برگای رنگارنگش که نشون میده ادما از هر قشر و طبقه ای که باشن حق عاشق شدن رو دارن و  یه روز هم مث این برگا ......

اه میکشم و میگم امشب یلداست بلند ترین شب سال  بازم خانواده ها دور هم جمع میشن و شاد و خندون دلشون میخواد زودتر فصل جدید رو ببینن  . امشب من تو جمع خانوده بودم با یک جزبه خاص دیگه که کمتر واسه خودم تکراری بود . اونقد ته دلم گرفته  بود که انگار همه ابرای پاییز رو قورت داده بود  که حتی تو اوج خنده و شادی هم میخواست چشمای منو خیس کنه  میخواست به  این چشای روشنم بگه چرا هی خودتو شاد نشون میدی چرا غماتو تو من میریزی؟؟؟  بارها می خواست غرور چشامو بشکنه   میخواست به چشام بگه اگه تو نبودی و این شادی های کزایی من زودتر دست خودمو رو کرده بودم و این ادمو  رو رسوا!! که هر چی شاد ی میکنه دروغ و هرچی میخنده اشک که تو من میریزه .........    . امشب تو اوج شادی و شلوغی دل من شکسته بود ... چون از این دنیا بریده بود

 

به قول سیاوش که میخونه:

چه دردیست در میان جمع بودن  

ولی در گوشه ای تنها نشستن

برای دیگران چون کوه بودن

ولی در چشم خود ارام شکستن 

برای هر لبی شعری سرودن

 ولی لبهای خود همواره بستن

.........................

هیچکی منو نمیفهمه .. هیچکی حتی نمیخواد بفهمه من کیم همه خیال میکنن من یه دختر شاد و سر زندهام که غم به دلش راه نمیده  من اگه اینجا درد دل نکنم پس کجا؟...... لطفا منو شماتت نکنید  

من امشب خیلی تنها بودم            خیلی   

 

/ 0 نظر / 13 بازدید