نگاه تو انعکاس صامت گرفتگی صدای یک فریاد است

 

 

بمن نگاه کن!

بگذار من

_در سکوت صدای نگاه تو_

تراژدی مرگ همه فریادها را

تجربه کنم ...

             تقديم به اونی که هميشه دوسش دارم و  اينا رو نميخونه

                                      10.gif07.gif10.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید