حالا

حالا صورت ساده ی بوسیدن از من دور است

حالا باد میآید،باران میآید

و به گمانم کسی از راه گل سرخ خواهد آمد.

نمیدانم،به طور یقین نمیدانم

دیر و زودش را ترانه ای باید ؟

یا چیزی که شما تحملش نامید؟

/ 1 نظر / 20 بازدید
رضا

خیلی زودتر از اونی که فکرشو بکنی میاد مادر جان منم منتظرششم فقط میدونم که زود میا...[عجله] [گل]