پنج شنبه

دختری دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره از

خوشگلی تا نداره .........تا دلت بخاد تا ندارهقلبقلب

چی گفتم.امروز ÷نج شنبه به رسم و آیین میخوام حلوا

بپزم و خیرات کنم.ایشاله شادی روحش بشه.آخ که چقد

 منو نفس دلمون واسش تنگ شده.آخ که حاضریم تمام

کارای سخت دنیا رو انجام بدیم ولی اون کنارمون باشه و

آرامش وجود آروم و شادش کنارمون باشه.

دلم واسه خنده هات غر زدنات درد دلات و حتی اون مدل بدی که قیلونو دود میزدی تنگ شده.دوست دارم بابا افشین

/ 2 نظر / 15 بازدید
توی باغ آسمان

سلام وب جلبی دارین یه حسی به آدم دست میده خوش حال میشم به وبم سری بزنید.[گل]

رضا

الـــــــــــــــاهی !!!قربون نفس برم من !!!واستون دعا میکنم به هرچی که میخواین برسین مادر جان... [گل]